08-551 700 26 info@jarnagurkan.se

Vår produktion

Järna Gurkodling producerar gurka med inriktning på ett hållbart ekologiskt samhälle.

Våra utsläpp i miljön är minimala efter som vi använder förnybar energi.

All bevattning sker med recirkulerande vattensystem som betyder att allt vatten som inte gurkorna förbrukar samlas upp och vattnas ut på nytt, inget vatten släpps ut i naturen. Återvunnet vatten tillsänts av i första hand uppsamlat regnvatten från växthustaken i andra hand från en egen brun, vattnet som kommer i retur tillsammans med regnvatten som samlas upp i stora betongtankar nergrävda i backen. Innan vattnet återanvänder till slutförvarings­bassängen, där vattnet renas genom ett biologiskt reningsverk.

Odlingen av gurka sker i inaktivt material, som stenull och kokosfibrer. Förädlingen av gurkplantor sker i speciella förökningskammare där hög luftfuktighet och värme hålls. Från sådd till färdig planta för att plantera ut i växthusen tar det 28 dagar.

gurkodling

Bekämpning mot ohyra används rovkvalster som äter spinn och trips. Olika sorter av kvalster används till olika skadeinsekter; se bild här:

gurkodling med skadedjursbekämpning

Uppvärmning sker med 2 st värmepumpar och en 2 st högeffektiva pannor som eldas med flis. Väv är monterat i alla hus med enkelglas för att spara energi och 16 mm plexiglassidor Energibesparing upp till 50 %.

Värme och klimatet styrs med hjälp av datorstyrning av senaste uppdatering, elektroniska givare har installerats för att få en så noggrant klimatstyrning som möjligt. Ett nytt unikt värmestyrningsprogram för att använda det energislag som för tillfället är gynnsammast för oss används. En ackumulatortank på 100 m² samlar överskottsvärme för att sedan när behov finns återföra densamma.