08-551 700 26 info@jarnagurkan.se

Om företaget

Nuvarande Järna Gurkodling AB tidigare Löfsta Handelsträdgård startade 1911 då det styckades av ett antal småbruk som det hette på den tiden. Meningen var att man skulle livnära sig på den avstyckade egendomen.

På Löfsta bosatte sig familjen Larsson som kom från ett intilliggande samhälle som heter Mölnbo där man arbetade som trädgårdsmästare. Sam Larsson bestämde sig från början att här skulle odlas blommor och grönsaker. Man startade med att sätta upp ett par kaster därefter utökades verksamheten till att bestå av riktiga växthus. På trädgården arbetade en dräng, en trädgårdsarbetare och en piga, varefter behov av arbetskraft tog man in dagarbetare.

Löfsta var på den tiden ett bra tillhåll för luffare det var alltid varmt enär man eldade med koks och ved i undre delen av trädgården, luffarna sov som regel vid skorstenarna som var 6 stycken till antalet. Luffarna som vid den kallare delen av året kunde uppgå som mest till 12 stycken.

Flygbild över Järna Rosodling

Familjen Leif Johnson köpte Lövsta 1963. Torsten Asplund ingick som inventarium då han hade arbetat här sedan 1943 han kunde allt om driften. Leif Johnson drev under de första åren även Flemingsbergs Trädgård parallellt under tiden rustade och det byggdes nya växthus och därmed ökade produktionen dom första åren var det blandat krukväxter och rosor. Leif gick bort hastigt 1988 då Jan-Erik drev verksamheten på egen hand. Större delen av växthusarealen har byts ut till moderna hög produktiva växthus, som i dag täcker en yta av 1 hektar. 

Vår inriktning har fokus på långsiktig hållbar miljö med modem teknik. Den senaste datateckningen av klimat styrning används tillsammans med ackumulatortankar för återvinning av värme vid behov.

November 2010
Nu fortsätter vi steget till en hållbar miljö.
Vi installerar uppvärmning med träflis som ett komplement till dom två luft­vattenvärmepumpar vi installerade för ett år sedan. Därmed blir vi helt oberoende av fossilt bränsle.

Av Skellefte Kraft köper vi el endast från ’Vind & Vatten’ som vi är diplomerade för.
Vi fortsätter i arbetet med miljötänkandet.

Varje morgon kontaktar vi kunderna för leverans av gurka som har skördats på morgonen. Vi har i år utökat vår turlista på måndag, onsdag, fredag med turer till Södertäljeområdet, Trosa-Vagnhärad, Nyköping, Oxelösund. Med leverans av nyskördade Järna Gurkan.

2011
Nu har trädgården funnits i 100 år.

Gammal flygbild över trädgården

Flygbild över Lövsta Handelsträdgård. Bilden är tagen 1930.

Jubileumskort JärnaRosen 100år