08-551 700 26 info@jarnagurkan.se

Mer odling på Järna Gurkodling

På vissa delar av året odlas andra växter än gurka. Vad det blir och hur det går kommer vi att berätta på denna sida. 

Välkommen hit igen!

Järnagurkans gurkodling
odling