08-551 700 26 info@jarnagurkan.se

Välkommen till trädgården som har funnits i över 100 år!

Järnagurkans gurkodling

Gurkor, och övriga årstiden grönsaker odlas i hållbar miljö med modern teknik.

Lokal snabb leverans.

Vår inriktning har fokus på långsiktig hållbar miljö med modern teknik. De senaste datateckningen av klimatstyrning används tillsammans med ackumulatortankar för återvinning av värme vid behov.

All uppvärmning sker med förnybar energi såsom flis i högeffektiva pannor samt el från vatten och vind.

Aktuellt